Disclaimer

Algemeen
Dagaanbiedingen.com verzamelt alle gegevens van alle actuele (lokale) dagaanbiedingen van het internet en geeft deze weer in een handig overzicht. De getoonde product- en prijsinformatie wordt iedere 30 minuten ververst. Dagaanbiedingen.com is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van de getoonde prijs- en/of productinformatie.

Garantie, klachten en productinformatie
Dagaanbiedingen.com verkoopt zelf geen producten, vouchers en/of aanbiedingen. Dagaanbiedingen.com biedt enkel een overzicht van de beschikbare aanbiedingen van het internet. Voor meer informatie m.b.t. de getoonde aanbiedingen, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende webwinkel.

Privacy Policy
Dagaanbiedingen.com is een initiatief van Promodeals BV. Promodeals BV respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van Promodeals BV. Promodeals BV zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Dagaanbiedingen.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en het gebruik van Dagaanbiedingen.com te verbeteren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Content
De content op Dagaanbiedingen.com wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt deels automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd en/of aangepast. Dagaanbiedingen.com is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie. Onjuiste content In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen met onze redactie. De betreffende informatie wordt op uw verzoek gecorrigeerd danwel direct verwijderd.

Verboden te kopiëren
De teksten, tekeningen, foto's, logo's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Promodeals BV. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals BV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Kopiëren content wordt bestraft
Het is ten strengste verboden de aangeboden content van Dagaanbiedingen.com te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken
De content van Dagaanbiedingen.com mag nimmer - zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals BV - worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde contact opnemen met Promodeals BV over bijhorende tarieven en/of mogelijkheden.

Toepasselijke wetgeving
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op Dagaanbiedingen.com.